دکتر طب سنتی چه راهکار هایی برای درمان ارائه میدهد