آزواسپرمی و پیامدهای آن

آزواسپرمی و پیامدهای آن


آزواسپرمی و پیامدهای آن

در مورد آزواسپرمی چه می دانید و مردانی که مشکلات و اختلالات از نظر اسپری دارند چه باید بکنند!

درمان مردان مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی
درمان هورمونی

درمانهای هورمونی معمولا در این بیماران جایگاهی ندارند.

ترمیم واریکوسل با جراحی
مردان مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی اگر دارای واریکوسل باشند، ممكن است از عمل جراحی آن سود ببرند. البته بایستی توجه داشت که واریکوسل خفیف نمیتواند علت آزواسپرمی باشد.

جراحی میكروسكوپیک بیضه یا  Micro-TESE
ابداع و استفاده از این روش باعث ایجاد امید در مردانی شد كه از آزواسپرمی غیرانسدادی رنج میبردند. مابفی مطلب را در بحث جراحی میكروسكوپیک بیضه یا  Micro-TESEپیگیری فرمایید.

جراحی میكروسكوپیک بیضه یا  Micro-TESE
ابداع و استفاده از این روش باعث ایجاد امید در مردانی شد كه از آزواسپرمی غیرانسدادی رنج میبردند. در گزارشات مختلف در بسیاری از مردان فاقد اسپرم كه در نمونه برداریهای قبلی نیز فاقد اسپرم در بافت بیضه بوده اند، میتوان با این روش اسپرم مناسب پیدا كرد. موفقیت این جراحی به طور واضح با توانایی و تجربه جراح بستگی داشته و لذا نتایج آن در دستهای مختلف، متفاوت خواهد بود.

در این جراحی پس از اینكه برشی به طول ٤-٣ سانتیمتر روی پوست بیضه داده شد، بیضه زیر بزرگنمایی میكروسكوپ باز شده و اقدام به برداشتن لوله هایی میشود كه امكان وجود اسپرم در آنها بیشتر به نظر میرسد.تمام نمونه های خارج شده در همان اتاق عمل توسط متخصص جنین شناسی بررسی میشود. تمام مناطق بیضه زیر میكروسكوپ مورد بررسی قرار گرفته و جهت احتمال وجود اسپرم نمونه برداریهای میكروسكوپیك با حجم اندك بافت انجام خواهد گرفت.

با توجه به بی حسی یا بیهوشی در طی عمل بیمار دردی نخواهد داشت.در صورتی كه اسپرم در نمونه های برداشته شده یافت شود، جدا شده و برای استفاده های بعدی منجمد میشود. بدنبال آن بیمار مرخص میشود. قدم بعدی آماده كردن همسر بیمار جهت لقاح خارج رحمی (IVFیا ICSI) میباشد.پس از آماده شدن همسر، اقدام به پانكچر تخمک میشود و جهت لقاح این تخمكها میتوان از اسپرمهای فریز شده استفاده كرد. با توجه به اینكه بر اساس برخی مطالعات اسپرم تازه از اسپرم منجمد بهتر میباشد، روش دیگر اینست كه در همان روز پانكچر تخمك و یا روز قبل از آن، مجددا اقدام به تهیه اسپرم به روش Micro-TESEكرد.

در صورتیكه در نمونه های برداشته شده در اتاق عمل اسپرمی یافت نشود، تمام نمونه ها به آزمایشگاه جنین شناسی منتقل شده و اقدامات جدیدی از قبیل جداسازی با روشهای آنزیمی انجام و مجددا برای احتمال وجود اسپرم ارزیابی میگردد.روش Micro-TESEاز روشهای بسیار نوین درمان بیماران آزواسپرم بوده كه در سراسر جهان فقط در مراكز معدودی قابل انجام است. جراحی توسط پزشكان ارولوژیستی كه دوره های خاص این نوع اعمال جراحی را آموزش دیده اند انجام شده و نتایج قابل قبولی دارد و در حال حاضر تنها روش درمانی در بیماران مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی میباشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *